صادرات سوله

صادرات سوله

صادرات سوله

قبل
بعدی

ارزشهای سازمانی ما

وی آی پی هلدینگ به سرنوشت مشترك بشریت و وجود پیوندهای ناگسستنی میان انسان ها و سایر اشكال حیات، فرهنگ مشترك بنیانگذاران و در پی آن كاركنان می باشد. بازتاب چنین باوری در احترام به طبیعت، تلاش در راستای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، مشاركت در بهبود شرایط زندگی ساكنین منطقه، همراهی و همدلی با مقامات مسئول محلی و در مجموع در پذیرش مسئولیت اجتماعی خود سازمان نمود یافته است

مهارت های ما

ساخت استراکچر فلزی 92%
صنایع غذایی 99%
سوله سازی و ساخت سوله 92%
صادرات واردات 85%

خط تولید شرکت ایران پانل (ساندویچ پانل)

اخبار  gnidloh  piv   روز

قبل
بعدی
راههای ارتباطی ما